Skład osobowy Zarządu Podokręgu Bielsko-Biała


 

Roman KUBIENIEC - Prezes Zarządu Podokręgu Bielsko-Biała

 

 

  

 

 Eugeniusz KULIK - Wiceprezes


Wojciech WALIGÓRA - Wiceprezes
 
Zbigniew SUWAJ - Sekretarz
 
Henryk BAŚCIK - Członek
 
Jarosław ROZMUS - Członek
 
Paweł LEWKOWICZ - Członek
 
Wacław WALICZEK - Członek