Meissner Przemysław  - przewodniczący     - tel.: 608506418 e-mail: przemekm123@wp.pl

Wrzesiński Arkadiusz   - trener koordynator - tel.: 509420149 e-mail: arekwrzesinski@wp.pl

Wachtarczyk Jacek       - trener                   - tel.: 502155778 e_mail: wachtarczyk.slask@wp.pl

 

 

 

 .......................................................................................................................................................................................

 

Nowe zasady wydawania i przedłużenia licencji trenerskich / 16.01.2017

Nowe zasady wydawania i przedłużenia licencji trenerskich

 

Komisja ds. Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że przyjmowanie wniosków dotyczących przedłużenia posiadanych, bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN C, PZPN B, PZPN A oraz UEFA C i UEFA B będzie odbywało się wyłącznie poprzez portal https://pzpn24.pzpn.pl do dnia 06.02.2017r .

 

Instrukcja składania wniosków.

 

Na podstawie uchwały nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

 

W celu wydania bądź przedłużenia licencji należy złożyć następujące dokumenty:

wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji

  • kopię dyplomu trenerskiego bądź legitymacji instruktora/trenera piłki nożnej;
  • kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach dla trenerów (honorowane są tylko szkolenia przeprowadzone przez: Śląski Związek Piłki Nożnej, Podokręgi Śląskiego ZPN, Polski Związek Piłki Nożnej);
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • oświadczenie antykorupcyjnego /do pobrania ze strony Śląskiego ZPN/
  • kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Śląskiego ZPN (nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850).

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

  • Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) - (100 zł za rok)
  • Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok)
  • Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok).

Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony między innymi od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok) i wynosił będzie 1 rok bądź 3 lata. Trenerzy, którzy złożyli do tej pory wnioski w macierzystych Podokręgach lub w Śląskim Związku Piłki Nożnej, będą proszeni o ponowne ich złożenie na portalu https://pzpn24.pzpn.pl w terminie do 06.02.2017 r.

Dla wszystkich zainteresowanych logowaniem i założeniem konta na stronie pzpn24 stworzony został instruktażowy film dotyczący rejestracji na stronie https://pzpn24.pzpn.pl, który znajduje się pod następującym adresem https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ&t=35s

 ........................................................................................................................................................................................

 

Oferta stażu trenerskiego Akademi Piłkarskiej Pogoni Szczecin

Oferta stażu .pdf

..........................................................................................................................................................................................

       

Ogłoszenie Wydziału Szkolenia  Podokręgu Skoczów dotyczące rekrutacji kandydatów
na kursy trenerskie UEFA C, UEFA B i UEFA B wyrównawczy.


KURS TRENERA UEFA C 

  

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:  

1.1 ma ukończone 18 lat,   

1.2 posiada minimum wykształcenie średnie, 

1.3 legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla,   

otwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z

dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę, 

1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym n

wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

 

1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA C otrzymają licencję UEFA C, która uprawnia do prowadzenia drużyn dziecięcych do 12 roku życia w rozgrywkach PZPN oraz seniorów A, B, C klasa.

KURS TRENERA UEFA B

 

2. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria 

2.1 ma ukończone 19 lat,  

2.2 posiada licencję UEFA C lub licencję PZPN C,  

2.3 legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją UEFA C lub  

licencją PZPN C,  

2.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na  

wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

2.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.6 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

  

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA B otrzymają licencję UEFA B, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych z wyjątkiem ligi juniorów CLJ oraz seniorów  do V ligi włącznie.


KURS TRENERA UEFA B WYRÓWNAWCZY

 

3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria

3.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi

do 23 sierpnia 2013 roku.

 3.2 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.4 i 1.5 niniejszego paragrafu.

 3.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

 3.4 Kursy Wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019.

 

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA B otrzymają licencję UEFA B, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych z wyjątkiem ligi juniorów CLJ oraz seniorów  do V ligi włącznie.

 

Kandydaci zobowiązani są złożyć wniosek na kurs dostępny na stronie:
 http://www.slzpn.katowice.pl/index.php?mod=download  w biurze Podokręgu Skoczów. 

 

Wszystkie wnioski będą dostarczone do Śląskiego ZPN i tam rozpatrzone. Kandydaci,  którzy złożą wnioski będą na bieżąco informowani o terminach rozpoczynających się kursów.

 

         

.......................................................................................................................................................................................

 

 

709-Uchwała nr VI-116 w spr. licencji tr. uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi i niższych klas ...pdf

 

Wniosek_licencyjny_trenera.doc

 

 .........................................................................................................................................................................................