Skład osobowy Wydziału Gier i Dyscypliny:

 

 

Marian Antos - Przewodniczący

 

Paweł LEWKOWICZ - Członek

 

 

Janusz MĘDRZAK- Członek

 


Artur MAZUR - Członek