Skład osobowy Wydziału Gier i Dyscypliny:

Paweł LEWKOWICZ - Przewodniczący


Janusz MĘDRZAK- Członek


Artur MAZUR - Członek