STRUKTURA

 

 

Zarząd
Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
Bielsko-Biała
wybrany na Walnym Zebraniu Delegatów
w dniu 20 maja 2016 r.


 

Zarząd:


BISKUP Czesław - Prezes Zarządu BOZPN
KUBIENIEC Roman - Wiceprezes Zarządu BOZPN
WALICA Bogusław - Wiceprezes Zarządu BOZPN
MROWIEC Dariusz - Wiceprezes Zarządu BOZPN
KUBICA Marek - członek Zarządu

WALICZEK Wacław - członek Zarządu

WANDZEL Jerzy - członek Zarządu

RACZEK Piotr - członek Zarządu

WUWER Zbigniew - członek Zarządu

MICHALAK Tomasz - członek Zarządu


Komisja Odznaczeń BOZPN:

CZYŻ Andrzej - Przewodn. Komisji Odznaczeń BOZPN
BORAK Edward - członek Komisji
WALICA Bogusław - członek Komisji

Skład Komisji Rewizyjnej BOZPN:

ZUZIAK Jan - Przewodniczący
ANTOS Marian - Zastępca Przewodniczącego 
KORZONEK Jan  -  Sekretarz


 

Wydziały komisyjne:


Wydział Gier:


Janusz MĘDRZAK - Przewodniczący Wydziału
Krzysztof ADAMIEC - Zastępca Przewodniczącego
Marian ANTOS  - członek


Wydział Dyscypliny:


Marian DROBCZYŃSKI - Przewodniczący Wydziału
Edward BORAK - członek
Krzysztof SZELĄG - członek


Wydział Szkolenia:


Eugeniusz KULIK - Przewodniczący Wydziału               

                                       Trener Koordynator Pod. Bielsko-Biała

Arkadiusz WRZESIŃSKI - Trener Koordynator Pod. Skoczów
Sławomir SOŁTYSIK - Trener koordynator Pod. Żywiec
  Andrzej WYROBA - członek

  

 

 

Struktura organizacyjna BOZPN