23-02-2018 o godz.17:00  w Zajeździe Dębina odbędzie się spotkanie Prezesów
klubów A i B klasy z Prezesem Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henrykiem Kulą.
Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa !!

 

Harmonogram pracy Podokręgu w 2018 roku
 
Wszystkich trenerów pozostających bez zatrudnienia
prosimy o kontakt telefoniczny lub email z biurem Podokręgu.

 Składka członkowska za 2018 rok
opłacana będzie tylko i wyłącznie na podstawie faktur przelewowych
wystawionych przez BOZPN. Składkę należy bezzwłocznie opłacić
w nieprzekraczalnym terminie 31-03-2018.

 
Kurs sędziowski trwa. Zgłosiła się rekordowa liczba chętnych ! Gratulujemy !


 
Podsumowanie roku 2017
 


Wizyta Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Rajczy


Projekt organizacji rozgrywek młodzieżowych Podokręgu Żywiec na sezon 2017/18