Wizyta Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Rajczy


 

 Zebranie zarządu Podokręgu
odbędzie się 24-11-2017 o godz.17:00
w siedzibie Podokręgu. 

Turniej Barbórkowy Łękawica 2017
 Mecz A klasy pomiędzy
LKS Pewel Mała - LKS "Skrzyczne" Lipowa
odbędzie się 19-11-2017 o godz.13:30.

 Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej

Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Podokręg Żywiec
organizuje kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej.
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom to:
ukończony 16 rok życia;
bardzo dobry stan zdrowia;
sportowa sylwetka;
niekaralność;
wykształcenie minimum średnie lub w trakcie nauki (kopia świadectwa).
Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą
do 30 listopada 2017 roku telefonicznie:
Sebastian Szczotka (Przewodniczący komisji szkoleniowej K.S. Żywiec) – 517859490;
Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie kursu planowane są na grudzień 2017.

 


 
Kurs na spikera 2018 Śląski Związek Piłki NożnejProjekt organizacji rozgrywek młodzieżowych Podokręgu Żywiec na sezon 2017/18

 Przypomina się klubom Podokręgu Piłki Nożnej w Żywcu,
że kompletną dokumentację o przyznanie licencji klubowej na sezon 2017/19
należy dostarczyć do biura Podokręgu do dnia 26.05.17 r.
Wykaz dokumentów jest dostępny na stronie internetowej Podokręgu. 
Kluby które nie dostarczą dokumentacji w wyznaczonym terminie będą zmuszone
do złożenia jej w Bielsku Białej (BOZPN) lub Katowicach (Śl.ZPN).

 

Materiały licencyjne dla klasy okręgowej i niższych klas:

 

PODRĘCZNIK LICENCYJNY IV LIGA I NIŻSZE .pdf 

 

Załącznikcznik do Podręcznika Licencyjnego.pdf

 

Druki licencyjne klasa okręgowa i klasy niższe

   

Opłatę 200 zł za licencję klubową
należy wpłacić na konto główne ŚlZPN w Katowicach
nr 97 1020 2313 0000 3502 0119 9827Uchwała w sprawie licencji trenerskich