VI turniej z okazji Dnia Dziecka zakończony.
Serdecznie gratulujemy zwyciezcy turnieju drużynie TS Mitech Żywiec.
Dziękujemy uczestnikom i sponsorom !

 Ubezpieczenie klubu w LZS 2018


 

Harmonogram pracy Podokręgu w 2018 roku
 Składka członkowska za 2018 rok
opłacana będzie tylko i wyłącznie na podstawie faktur przelewowych
wystawionych przez BOZPN. Składkę należy bezzwłocznie opłacić
w nieprzekraczalnym terminie 31-03-2018.

 Podsumowanie roku 2017
 


Projekt organizacji rozgrywek młodzieżowych Podokręgu Żywiec na sezon 2017/18