Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Podokręg Żywiec organizuje kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej.

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom to:
ukończony 16 rok życia;
bardzo dobry stan zdrowia;
sportowa sylwetka;
niekaralność;
wykształcenie minimum średnie lub w trakcie nauki (kopia świadectwa).

Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą
do 30 stycznia 2017 roku telefonicznie
:
Dawid Bukowczan (
- Przewodniczący K.S. Żywiec) – 507127890;
Sebastian Szczotka (v-cePrzewodniczący K.S. Żywiec) 517859490;
Mariusz Woleń (
referent obsady) – 503199901
lub na adres mailowy:
obsadazywiec@op.pl

 

Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie kursu
planowane są na luty 2017.


 

Harmonogram działania Podokręgu Żywiec
na I półrocze 2017 roku

 

Powyższy harmonogram nie obejmuje planów
Wydziału Szkolenia Podokręgu Żywiec na I półrocze 2017

 

 

Kurs Trenerski !

Wszystkich zainteresowanych kursem trenerskim UEFA C
i kursem wyrównawczym UEFA B prosi się o przesyłanie
na adres email zywiecpodokreg@gmail.com
uzupełnionego wniosku na kurs.

Wniosek na kurs Trenera UEFA C i wyrównawczy UEFA B


Osoby które wcześniej wysyłały zgłoszenia proszone są o ponowne przesłanie
zgłoszenia wraz z uzupełnionym wnioskiem.

  

 

Kluby B klasy które nie odebrały wody
serdecznie zapraszamy po odbiór w godzinach pracy Podokręgu.