Zebranie Zarządu Podokręgu w piątek
27-04-2018 o godz.17:00

 


 
Mała piłkarska kadra czeka - turnieje LZSUbezpieczenie klubu w LZS 2018


 

Harmonogram pracy Podokręgu w 2018 roku
 Wszystkich trenerów pozostających bez zatrudnienia
prosimy o kontakt telefoniczny lub email z biurem Podokręgu.

 Składka członkowska za 2018 rok
opłacana będzie tylko i wyłącznie na podstawie faktur przelewowych
wystawionych przez BOZPN. Składkę należy bezzwłocznie opłacić
w nieprzekraczalnym terminie 31-03-2018.

 Podsumowanie roku 2017
 


Projekt organizacji rozgrywek młodzieżowych Podokręgu Żywiec na sezon 2017/18