AKTUALNOŚCI

 

 .........................................................................................................................................................................................

Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Europy U19 - Bilety

 

Plakat ME U19.jpg

 

Bilety na mecze U19.docx

..........................................................................................................................................................................................

 

Turniej Młode Talenty 23-24.09.2017 Bielsko-Biała

 

Turniej Mlode Talenty.jpg

..............................................................................................................................................................................................

 

Ważne! Uchwała w sprawie licencji trenerskich

 

Licencje trenerskie.pdf

 

..........................................................................................................................................................................................

 

Turnieje żaków na stronie Wydziału Szkolenia

 

 .........................................................................................................................................................................................

 

 

Program ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

www.slzpn.katowice.pl/slaski/zpn/aktualnosci/303/program-ubezpieczenia-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow

 

.........................................................................................................................................................................................

SPRAWOZDANIE SĘDZIOWSKIE

 

          W  biurze  Podokręgu  są  do  nabycia  nowe (obowiązujące)  sprawozdania  sędziowskie.  Koszt  kompletu  wynosi  20,00 zł.  Sprawozdania  są  również  do  pobrania  i  wydrukowania  ze  strony  internetowej  Podokregu  Skoczów  lub  BOZPN.

 

Sprawozdanie.doc

 .......................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE KLUBU - DEKLARACJA GRY AMATORA

 

Klub składa jedno oświadczenie na cały sezon!

Oświadczenie klubu - dekl.gry amatora.docx

 

 ........................................................................................................................................................................................

Dokumenty potrzebne do przyjęcia klubu na członka PZPN

 

Uchwa o członkostwie.pdf

Dokumenty -  czł. PZPN.docx

Załącznik nr 1. docx

Załącznik nr. 2 .docx

Załącznik nr. 3 .docx

 Uwaga:
Dokumenty należy składać  do Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach, natomiast kopie składanych dokumentów należy niezwłocznie dostarczyć do biura Podokręgu w Skoczowie.

 

..........................................................................................................................................................................................

WAŻNE ZMIANY W REGULAMINIE RAMOWYM!

 

Najważniejsze zmiany w Regulaminie Ramowym Śl. ZPN obowiązujące od 01.07.2017r.:

- w zawodach seniorów - IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, B i C - drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian;
- w zawodach Klasy Okręgowej i Klasy A wykreślono zapis o obowiązku gry w ciągu całego meczu zawodników młodzieżowych (od 1 lipca w drużynach Klasy Okręgowej i Klasy A może grać 11 seniorów w podstawowym składzie, a 7 seniorów przebywać na rezerwie);
- sędzia zawodów przed meczem nie musi już otrzymywać do wglądu kart zdrowia; obecnie protokół z zawodów będzie zawierał oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, które podpisze kapitan i kierownik lub trener drużyny.
Szczegóły w Regulaminie Ramowym na zakładce Wydziału Gier Podokręgu.
...........................................................................................................................................................................................

UKS Gimnazjum Istebna na Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych

 

 

 

AMBITNE GÓRALKI NA MISTRZOSTWACH POLSKI.docx - otwórz

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Materiały licencyjne dla klasy okręgowej i niższych klas

 

PODRĘCZNIK LICENCYJNY iv LIGA I NIŻSZE .pdf

 

Załącznikcznik do Podręcznika Licencyjnego.pdf

 

Druki licencyjne kl. okr. i kl. niższe.docx


Informacja licencje Pod.Skoczow pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

 

BRAMKA DLA ŻAKA

 

Warto się zapoznać:

www.slzpn.katowice.pl/index.php

...........................................................................................................................................................................................

 

Nowe zasady wydawania i przedłużenia licencji trenerskich 

 

 

Komisja ds. Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że przyjmowanie wniosków dotyczących przedłużenia posiadanych, bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN C, PZPN B, PZPN A oraz UEFA C i UEFA B będzie odbywało się wyłącznie poprzez portal https://pzpn24.pzpn.pl do dnia 06.02.2017r .

Instrukcja składania wniosków.

Na podstawie uchwały nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

W celu wydania bądź przedłużenia licencji należy złożyć następujące dokumenty:

wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji

  • kopię dyplomu trenerskiego bądź legitymacji instruktora/trenera piłki nożnej;
  • kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach dla trenerów (honorowane są tylko szkolenia przeprowadzone przez: Śląski Związek Piłki Nożnej, Podokręgi Śląskiego ZPN, Polski Związek Piłki Nożnej);
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • oświadczenie antykorupcyjnego /do pobrania ze strony Śląskiego ZPN/
  • kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Śląskiego ZPN (nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850).

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

  • Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) - (100 zł za rok)
  • Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok)
  • Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok).

Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony między innymi od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok) i wynosił będzie 1 rok bądź 3 lata. Trenerzy, którzy złożyli do tej pory wnioski w macierzystych Podokręgach lub w Śląskim Związku Piłki Nożnej, będą proszeni o ponowne ich złożenie na portalu https://pzpn24.pzpn.pl w terminie do 06.02.2017 r.

Dla wszystkich zainteresowanych logowaniem i założeniem konta na stronie pzpn24 stworzony został instruktażowy film dotyczący rejestracji na stronie https://pzpn24.pzpn.pl, który znajduje się pod następującym adresem https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ&t=35s  

 

.......................................................................................................................................................................................... 

    

Podrecznik uzytkowania extranetu.pdf

 

Pismo przewodnie.jpg

 

Proces uprawniania w module klubowym v2.pdf

 

Proces zmiany terminu spotkania w module klubowym v2.pdf

 

........................................................................................................................................................................................

           


 

..........................................................................................................................................................................................