KONTAKT

 

Podokręg Skoczów
43-430 Skoczów,
ul. Sportowa 6 skr.poczt. 36

e-mail:
podokregskoczow@wp.pl

.................................................

Sekretarz Podokręgu

Wawrzyczek Zenon

 

tel.
      608 512 458
      515 037 206

 


 

 

Historia podokręgu Skoczów:


Na podstawie uchwały Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej w dn.15.12.1977r zorganizowano zebranie założycielskie Podokręgu w Skoczowie, który oficjalnie rozpoczął działalność z dn. 01.01.1978r. Powołano komisaryczny Zarząd w skład którego weszli następujący działacze: Emanuel Mikołajczyk- prezes, A. Buchta, C. Kubik, K.Miodoński- wiceprezesi, Bolesław Stalmach- sekretarz, oraz Jan Czylok.
Nowopowstały Podokręg skupiał 35 klubów uczestniczących w rozgrywkach B, C klasy seniorów, juniorów i trampkarzy. Utworzony został Wydział Sędziowski w składzie: K. Miodoński, Jurand Łukaszewicz  - zastępca, Henryk Pawlak- sekretarz, oraz członkowie: Otton Szpara, Henryk Wnuk, Henryk Pisarek, Kazimierz Bisztyga, Karol Kaleta. Od sezonu 1982/1983 Podokręg prowadził również rozgrywki klasy A seniorów.
W 1984r wybrano nowy Zarząd, prezesem którego został ponownie E. Mikołajczyk, a   w skład Zarządu weszli: S. Cieciura, J. Zamarski, J. Pokral, K. Kopiasz- wiceprezesi,   B. Stalmach- sekretarz, oraz członkowie - J.Czylok, A. Farana i G. Szyper. W 1986r z funkcji prezesa zrezygnował E. Mikołajczyk, którego zastąpił Jerzy Zamarski, który pełnił funkcje do 1990r, a po jego rezygnacji prezesem został Józef Kopiec.
Kolejne wybory przeprowadzone w latach 1995 i 2000r nie przyniosły zmian na stanowisku prezesa, a składu Zarządu stanowiły następujące osoby: J. Bisztyga, J. Czylok, K. Szeląg, G. Śliwka, B. Walica, Z. Wawrzyczek, A. Zając.
W 2004r na prezesa Podokręgu wybrany został Bogusław Walica, pełniący tę funkcje nadal,  a po Walnym Zebraniu w dniu 01.04.2016r skład Zarządu przedstawia się następująco: Bogusław Walica - prezes, Tomasz Michalak - wiceprezes, Zbigniew Wuwer - wiceprezes, Wincenty Ciupka, Jan Kajsztura, Jan Korzonek, Przemysław Meissner, Arkadiusz Mleczko – członkowie.
Honorowym Prezesem Podokręgu jest Emanuel Mikołajczyk.
Powołano przewodniczących Wydziałów i Kolegium w osobach:
Zenon Wawrzyczek       - Wydział Gier i Dyscypliny,
Przemysław Meissner   - Wydział Szkolenia,
Józef Mazur                  - Kolegium Sędziów.