Kluby które będą organizować w najbliższym czasie uroczystości jubileuszowe,
a pragnące odznaczyć swoich działaczy różnego rodzaju odznaczeniami proszone
są o składanie wniosków na formularzach do tego rodzaju odznaczeń.
Termin składania wniosków to 3 miesiące przed planowaną uroczystością.

Wnioski składać należy do Podokręgu Żywiec w celu ich weryfikacji i zaopiniowania
.

Lista osób odznaczonych na Jubileuszu 70 lecia Podokręgu

 

Lista Osób odznaczonych na Jubileuszu 65 lat Podokręgu
                                                   

Lista Osób odznaczonych na Jubileuszu 65 lat Kolegium Sędziów

 

 105 lat TS Koszarawa Żywiec Lista osób odznaczonych

 

Lista osób odznaczonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym

 

Lista osób odznaczonych na Jubileuszu 40 lecia BOZPN

Lista Osób odznaczonych w klubie Podhalanka Milówka 70 lat

 

Lista osób odznaczonych w LKS Sokół Słotwina 2018

Lista osób odznaczonych na Jubileuszu LKS Skrzyczne Lipowa

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

              

Komisja do spraw
odznaczeń BOZPN w Żywcu

Piotr Stasica
- Przewodniczący

Jan Hutyra
- Członek Komisji
ds. odznaczeń

Piotr Raczek
- Członek Komisji
ds. odznaczeń