www.kszywiec.pl


Zarząd Kolegium Sędziów
Podokręgu Żywiec


Dawid Bukowczan
- Przewodniczący K.S. Żywiec
Sebastian Szczotka
- V-ce Przewodniczący
- Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
Jan Międzybrodzki
- V-ce Przewodniczący
- Skarbnik

Wacław Bąk

-Sekretarz

Mariusz Woleń
- Referent ds. obsady 

Urlopowania: obsadazywiec@op.pl 

503-199-901

 

 

Komisja szkoleniowa

Sebastian Szczotka - przewodniczący

Patrycja Kamińska - v-ce przewodnicząca

Członkowie komisji szkoleniowej:

Wacław Bąk

Szymon Duda
Tomasz Dudka
Mariusz Woleń

 

 

Opłata za licencje sędziowską w sezonie 2017/2018

 

TERMIN WPŁAT 31.07.2017

Nr konta Śl.ZPN na które należy dokonywać wpłaty (każdy indywidualnie):

Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 Katowice

nr konta: 67 1020 2313 0000 3402 0437 6778

 

W tytule należy podać:

– cel opłaty (Opłata za licencję sędziowską),

– nazwisko, imię,

– macierzysty Podokręg

– oraz klasę rozgrywkową

 

Potwierdzenie elektroniczne opłaty należy przesłać na adres e-meilowy: obsadazywiec@op.pl

lub w wersji papierowej dostarczyć do Przewodniczącego KS Żywiec Dawida Bukowczana w nieprzekraczalnym terminie 5.08.2017

 

Brak potwierdzenia opłaty skutkuję wstrzymaniem w obsadzie.

Sędziowie powinni uiścić opłaty zgodnie z tabelą:

 

Uprawnienia 2017-2018

 

 


 

Zasady zgłaszania urlopowań

W związku z nową rundą rozgrywek piłkarskich przypominamy zasady zgłaszania urlopowań:

 

sędziowie główni klasy okręgowej zgłaszają urlopowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem zarówno obsadowemu BOZPN jak i obsadowemu KS Żywiec (urlopowania w formie mailowej lub sms);

 

sędziowie asystenci klasy okręgowej i klas wyższych zgłaszają urlopowania obsadowemu KS Żywiec oraz swoim sędziom głównym. Od tej rundy sędziowie główni sami wyznaczają asystentów na swoje zawody. Zgłoszenie urlopowania koledze, z którym prowadzi zawody wyższej klasy rozgrywkowej ułatwi  wszystkim pracę;

 

sędziowie, którzy sędziują tylko zawody na szczeblu podokręgu zgłaszają urlopowania najpóźniej w poniedziałek przed kolejką weekendową do obsadowego KS Żywiec.

 

Powyższe zasady nie dotyczą sytuacji nagłych: kontuzja, choroba, zmiana godzin pracy itp. Do sytuacji nagłych nie zalicza się: komunia, wesele, chrzciny, urodziny kolegi, imieniny brata itp. W przypadku zgłaszania urlopowań po ww terminie w stosunku do zgłaszających będą podejmowane konsekwencje dyscyplinarne.

 

Zgodnie z zarządzeniem Śląskiego Związku Piłki Nożnej Sędziowie delegowani na zawody od klasy okręgowej wzwyż, zarówno sędziowie główni jak i asystenci zobowiażani są do akceptowania obsady w programie Extranet najpóźniej w środę do godz. 9.00 pod groźbą zmiany w obsadzie.

 

 

 UWAGA

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 28.06.2017 r. zatwierdził "Regulamin Ramowy rozgrywek w piłkę nożną" wraz z załącznikami i "Regulamin rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski w sezonie 2017/2018 na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej".

 

Regulamin Ramowy rozgrywek w piłkę nożną

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

 

 

Regulamin rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski

 

REGULAMIN KLASY OKRĘGOWEJ

 

REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ O MISTRZOSTWO II LIGI WOJEWÓDZKIEJ JUNIORÓW A1 GR. 3 W SEZONIE 2017/2018

 

NOWA unifikacja rozgrywek młodzieżowych

 

 

 

 

 

ZMIANY W  PRZEPISACH  GRY

 

Nowe Przepisy Gry na sezon 2017/18

 

POSTANOWIENIA  PZPN NA  SEZON  2017/18

 

 

 

 

W związku z planowanymi zawodami Pucharu Polski na szczeblu podokręgu w terminach 29-30.07.2017 oraz 4-5.08.2017
proszę o zgłaszanie ewentualnych urlopowań.

 

 

NOWA  TABELA EKWIWALENTÓW  ZA  PROWADZENIE ZAWODÓW 


Najważniejsze zmiany w Regulaminie Ramowym na sezon 2017/18:


- w zawodach seniorów - IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, B i C - drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian;

- w zawodach Klasy Okręgowej i Klasy A wykreślono zapis o obowiązku gry w ciągu całego meczu zawodników młodzieżowych (od 1 lipca w drużynach Klasy Okręgowej i Klasy A może grać 11 seniorów w podstawowym składzie, a 7 seniorów przebywać na rezerwie);

- sędzia zawodów przed meczem nie musi już otrzymywać do wglądu kart zdrowia; obecnie protokół z zawodów będzie zawierał oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, które podpisze kapitan i kierownik lub trener drużyny.

 

 

 

 


 


 

TERMINY  ZEBRAŃ  PLENARNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 OKÓLNIK NR 7 IFAB

 

 CZASOPISMO SĘDZIA NR 1/2017

 

 

 

 

 

 

W związku z utworzeniem nowej strony Kolegium Sędziów w Żywcu mieszczącej się pod adresem:

 

www.kszywiec.pl zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres mailowy:

 

obsadazywiec@op.pl zdjęć z meczy w celu umieszczenia ich na nowej stronie w galerii.

W przypadku uwag/propozycji odnośnie nowej strony prosimy o przesyłanie ich na ww podany adres mailowy.

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 14.10.2016 r. następuje zmiana siedziby BOZPN

oraz Podokręgu Bielsko-Biała.

Nowy adres również do korespondencji jest następujący:

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej

ul. Widok 12

43-300 Bielsko-Biała 

 

 

 

 

 

W przypadku rozbieżności między  obsadą na stronie a obsadą w extranecie sedziowie zobowiazani są do kontaktu z obsadowym

 

Przypominam o obowiązku zgłaszania urlopowań najpóźniej
do wtorku na dany weekend.

 

 

 

 

 

 

Sędziowie główni zobowiązani są do przesyłania
do 15 minut po zakończeniu zawodów
wyniku spotkania na nr otrzymany z sytemu extranet (500505505)
w formacie nr meczu (otrzymany w sms)#wynik gospodarzy:wynik gości#wynik gospodarzy do przerwy:wynik gości do przewy). 

 

W przypadku zawodów przerwanych

lub nie rozegranych należy
przesyłać sms w poniższy spsób:

numer_meczu#p - mecz przerwany

numer_meczu#n - mecz nie odbył się

 

Zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną sędzia prowadzący zawody zobowiązany jest znać regulamin prowadzonych zawodów.

 

 

 

Regulamin rozgrywek klasy okręgowej

 

 

 Regulamin rozgrywek II ligi woj. A1 junior

 

 

 

Regulamin III ligi wojewódzkiej B1 juniorów młodszych

 

 

 

Regulamin III ligi wojewódzkiej C1 trampkarzy

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu rozgrywek w piłce nożnej Podokręgu Żywiec

 

 

NOWE PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

Od 01.07.2016 obowiązuje nowe przepisy gry w Piłkę Nożną. Proszę o zapoznanie się ze zmianami. Poniżej pliki z przepisami.

 

 

 

 Ostateczna wersja przepisów gry w piłkę nożną

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich / 28.04.2016

Nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich

 

Po uzyskaniu interpretacji Izby Skarbowej i Sądu Okręgowego Śląski Związek Piłki Nożnej, począwszy od najbliższej kolejki, tj. 30.04.2016/1.05.2016, wprowadza następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich:

- kwoty do 200,00 złotych należy rozliczać bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu,

- kwoty powyżej 200,00 złotych należy rozliczać z uwzględnieniem 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu.

Do czasu uzyskania druków delegacji według nowego wzoru, rozliczeń należy dokonywać na dotychczasowych drukach według podanych powyżej zasad.

Uchwała Zarządu Śląskiego ZPN Nr 405/36/16 z dnia 19.04.2016 r.

Rachunki do BOZPN za V 2016 do 200 zł (łączny rachunek za miesiąc) rozliczane są z uwzględnieniem kosztów uzyskania (tak jak do tej pory).

Rachunki do BOZPN poniżej łącznej kwoty 200 zł rozliczane są bez uwzględnienia kosztów uzyskania.

 

 

 

Informacja z Podokręgu Skoczów

Wydział  Gier  i  Dyscypliny  Podokręgu  Piłki  Nożnej  w  Skoczowie  zwraca  się  do  wszystkich  sędziów  głównych  prowadzących  mecze  mistrzowskie  w  miesiącu  czerwcu  16 r.  o  przesyłanie  na  bieżąco  sprawozdań  (papierowych)  z  tych  meczy,  po  każdej  kolejce  (najpóźniej  do  wtorku).  Sprawozdania  można  wrzucić  do  skrzynek  znajdujących  się  w  Skoczowie  w  pawilonie  SOSiR  (stadion  "Beskidu")  i  na  basenie  "Delfin"  lub  listownie  (wskazane  listem  priorytetowym).  Podyktowane  to  jest  dokonaniem  weryfikacji  końcowej  na  podstawie  extranetu  i  sprawozdań.  Ostateczny  termin  dostarczenia  sprawozdania  ustala  się  na  dzień  21.06.16 r.

Zenon  Wawrzyczek

 

 

 

 

 

 

Przypomina się sędziom o kontroli ławek rezerwowych przed zawodami. Tylko osoby funkcyjne wpisane do załącznika(oprócz zawodników rezerwowych) mogą znajdować się w strefach technicznych

 

Mecze III ligi juniorów i IV ligi trampkarzy
w tej kolejce nie są obsądzane w extranecie.
Obowiązuje sprawozdanie w wersji papierowej, która należy dostarczyć do Podokręgu Żywiec w terminie do 48h po zawodach.

 

W przypadku rozbieżności w dacie/godzinie zawodów
między extranetem a umieszczoną obsadą proszę o kontakt.

W przypadku braku obsady w extranecie lub braku sms do godz. 20.00
dzień przed meczem proszę o kontakt.

 

Zobowiązuje się wszystkich sędziów do poinformowania i przeczytania kierownikom drużyn o zmianach i karach umieszczonych w sprawozdaniu zawodów.

  

Sędziowie zobowiązani  są do sprawdzania przed meczem stref technicznych (ich wyznaczenia), wyegzekwowania ich wyznaczenia w przypadku braku oraz kontroli stref technicznych i osób w nich zasiadających w czasie zawodów. Wszelkie niedociągnięcia organizatora zawodów w tym zakresie winny zostać opisane w sprawozdaniu.

 

 

 

Zmiana w Regulaminie Ramowym / 20.04.2016

 

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 19.04.2016 r. podjął Uchwałę Nr 404/35/16 w sprawie wykreślenia w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Śl. ZPN zapisu dotyczącego przerwy 48-godzinnej między zawodami dla zawodników biorących udział w rozgrywkach od Trampkarzy do Orlika Młodszego w różnych drużynach swojego klubu.

-
 Uchwała Nr 404/35/16

-Regulamin Ramowy rozgrywek w piłce nożnej


Wykreślony zapis z Regulaminu Ramowego:
Zawodnik w kategorii Trampkarz, Trampkarz Młodszy, Młodzik, Młodzik Młodszy, Orlik i Orlik Młodszy może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu pod warunkiem, że przerwa pomiędzy zawodami - od zakończenia pierwszych zawodów do rozpoczęcia drugich zawodów - wyniesie minimum 48 godzin (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza).

 

 

 

 

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej przypomine, że wszystkie zawody prowadzone przez sędziego nie mogą odbywać się bez otrzymania przed rozpoczęciem meczu sprawozdania z zawodów - dotyczy to zawodów mistrzowskich, towarzyskich czy sparingowych.

Po zakończonych zawodach obowiązkowo ma być pieczątka klubowa  z podpisem osoby funkcyjnej w klubie na delegacjach sędziów, obserwatorów i delegatów.

 

 

 

INFORMACJA

 

 Uchwała Zarządu Śląskiego ZPN w sprawie interpretacji 
okresu ważności badań lekarskich zawodników

../uploaded/Uchwala_waznosc_badan_lekarskich.jpg

 

 

 

INFORMACJE

Jeżeli w trakcie trwania meczu, dotyczy to także czasu przed i po zawodach wystąpią incydenty wśród kibiców na terenie obiektu, tzn. bójki, petardy hukowe, race świetlne, niedozwolone hasła itp. niedozwolone zachowania, to w tym przypadku każdy sędzia
prowadzący zawody ma bezwzględny obowiazek opisać taki fakt

w sprawozdaniu (w systemie ekstranet oraz w wersji papierowej), a jeżeli jest obserwator to ma on obowiązek wypełnić skrócony raport delegata. Zarówno sędzia jak i obserwator mają obowiązek niezwłocznie przesłać wypełnione dokumenty do prowadzacego dane rozgrywki Okręgu BOZPN.

 

 

Przypominamy, że w przypadku gdy zawody się nie odbędą sędzia wypełnia rachunek na 50% ekwiwalentu.

Zgodnie z komunikatem Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26.02.2013 nr 15/27/2013 w przypadku prowadzenia dwumeczu (mecz trampkarzy i mecz juniorów) sędzia odejmuje z ewkiwalentu drugiego meczu 20 zł.

 

 

INFORMACJA

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku-Białej informuje wszystkich sędziów prowadzących zawody na szczeblu Okręgu i Podokręgów: Bielsko-Biała, Skoczowa i Żywca, że bezwzględny termin składania do Księgowości BOZPN miesięcznych rachunków za obsługę sędziowską ustalony został do 5 dni po zakończeniu miesiąca. Wyjątek stanowią miesiące: czerwiec i listopad, kiedy to rachunki należy ostatecznie przedłożyć do końca miesiąca.

Zmiana ta został podyktowana faktem, iż kluby otrzymują dotacje, tylko i wyłącznie na podstawie wystawionych przez BOZPN rachunków może w terminie rozliczyć się z urzędem gminy. Wystawiona przez sędziego  DELEGACJA  nie stanowi dowodu księgowego, w oparciu o który może klub się rozliczać.

Niedostosowanie się do powyższego, skutkować będzie wstrzymaniem się z wypłatą należności sędziemu.

ods


95-lecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej


 


 

Szkolenie Plenarne
Kolegium Sędziów w Żywcu 28-09-2015.
Prowadził Prezes Michał Listkiewicz.
DEKLARACJA  KFP

 


 

 

 


 

SPRAWY FINANSOWE

NOWE  STAWKI  ZA  PROWADZENIE  ZAWODÓW

 

Uchwała  

 

Tabela ekwiwalentów sędziowskich


Rachunek sędziowski BOZPN jesień 2013