Znalezione obrazy dla zapytania podokręg piłki nożnej żywiec grafika

  • Dawid Bukowczan - Przewodniczący
  • Sebastian Szczotka - V-ce Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
  • Jan Międzybrodzki - V-ce Przewodniczący, Skarbnik
  • Wacław Bąk - Sekretarz
  • Mariusz Woleń - Referent ds. obsady (obsadazywiec@op.pl, tel. 503 199 901)
  • Wacław Bąk - Członek komisji szkoleniowej
  • Szymon Duda - Członek komisji szkoleniowej
  • Tomasz Dudka - Członek komisji szkoleniowej
  • Mariusz Woleń - Członek komisji szkoleniowej

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

składa Zarząd KS Żywiec

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 23.04.2019 o godzinie 17.00

dla  Kadry odbędzie się  szkolenie z tzw. mijanek.

W tym dniu odbędzie się również egzamin poprawkowy.

 

 

 

 

 

OBSADA  NA  20-26.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsada na 13-19.04.2019

 

 

 

 

 

Obsada na 5-12.04.2019

 

 

 

 

 

 ZMIANA

Obsada na 29.03 - 05.04.2019
 

 

 

 Przypominam o obowiązujących nowych wzorach rachunków

i nowych stawkach. Rachunki jak i stawki dostępne sa na stronie.

 

 

 

 

 

Obsada na 23-28.03.2019

 

 

 

 ZMIANA

Obsada sędziowska na 19-26.03.2019

 

 

 

 

 

 Obsada na 9-10.03.2019

 

 

 

 

 

NOWE  WZORY  RACHUNKÓW  SĘDZIOWSKICH 

OBOWIĄZUJĄCE  OD  01.01.2019

 

Zarządzenie

 

Wzór rachunku

 

 

Terminy zebrań plenarnych na 2019 rok

 

 

 

 

Odbiór PITów

 

Inoformujemy, że istnieje możliwość odbioru PITów za prowadzenie meczy opłacanych przez BOZPN w sidziebie Podokręgu Żywiec

w godzinach urzędowania

(od wtorku do piątku w godiznach od 13.00 do 15.30).

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOWE  EKWIWALENTY

 

Śląski Związek Piłki Nożnej informuje, że od 1 stycznia 2019 obowiązywać będzie nowa tabela ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów, delegatów i mentorów na zawodach Śląskiego ZPN.

Zarząd Śląskiego ZPN przyjął i zatwierdził tabelę 24 września 2018 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019.

Tabela ekwiwalentów

 

 

 

 

 

 

 Regulamin Kadry

 

 

 ZASADY  ROZLICZANIA  RACHUNKÓW   OD  1.09.2018

Rozgrywki prowadzone przez BOZPN - okręgówka i II liga juniorów nadal rozliczana jest przez BOZPN na dotychczasowych zasadach. Pozostałe rozgrywki przez ŚZPN. Dotychczasowe rachunki/delegacje obowiązują tylko i wyłącznie na zawodach prowadzonych przez BOZPN, na pozostałych zawodach obowiązują delegacje takie jak na Śląsku i Skoczowie (dostępne poniżej). Kluby mogą wypłacać ekwiwalenty za sędziowanie do ręki. W przypadku gdy klub nie płaci po meczu, należy podbić delegacje i zatrzymać do końca miesiąca. Dlasza forma rozliczenia - zasada przesyłania rachunków zostanie podana w późniejszym terminie. Prosimy o wydrukowanie obowiązującej formy rachunków i stosowanie ich od najbliżeszej kolejki.

 

 

 

 

 Zasady wypełniania rachunków

W związku z tym, że kwoty ekwiwalentu za przeprowadzenie zawodów nie przekraczają 200 zł nie należy od kwoty brutto odejmować kosztów uzyskania.

W rachunkach przesyłanych do Śląskiego Zwiżku Piłki Nożnej należy wskazywać płatnika Śląski Związek Piłki Nożnej.

 

Prosimy o nienadawanie numerów rachunków.

 


 


 W przypadku płatności dokonywanej przez klub na rachunku należy wskazać
płatnika zgodnie z życzeniem klubu.

W przypadku płatności dokonywanej przez ŚZPN w miejscu płatnika oraz 

"Rachunek dla ..." należy wpisać:

Śląski Związek Piłki Nożnej

 


 

 

Przypominamy, że o formie rozliczania płatności decyduje klub. Sędzia może otrzymać pieniądze za prowadzenie zawodów po zawodach, może również mieć rozliczony rachunek przez Śląski Związek Piłki Nożnej. Wybór płatności dokonuje klub.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE  Z  REGULAMINU  ROZGRYWEK

 

 

 

Sędziowie prowadzący zawody zobowiązani są do wprowadzenia do extranetu wyniku meczu poprzez wysłanie wiadomości SMS na otrzymany z extranetu numer w ciągu 15 minut po jego zakończeniu oraz wprowadzenia sprawozdania z zawodów w ciągu 12 godzin od zakończenia spotkania. Niedopełnienie tych formalności pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne określone

przez Wydział Dyscypliny.

W przypadku awarii środka lokomocji, która może spowodować opóźnienie stawienia się drużyny na wyznaczone zawody, kierownictwo tej drużyny powinno zawiadomić o tym sędziego wyznaczonego do prowadzenia zawodów przez swego przedstawiciela w czasie do 15 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zawodów. Jeżeli opóźniona drużyna stawi się na boisku przygotowana do gry najpóźniej 30 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zawodów, to sędziowie i gospodarze obowiązani są czekać i przystąpić do rozegrania zawodów. Fakt opóźnienia drużyny sędzia opisuje w sprawozdaniu z zawodów.

Niezależnie od kar za czerwone kartki przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry dwa razy na okres 2 minut. Trzecie czasowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry (czerwona kartka). Kary czasowe obowiązują we wszystkich rogrywkach drużyn młodzieżowych (od juniorów w dół). Drużyna, której zawodnik zostaje ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry, nie może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika
 

 

 

 

 

 

Link do logowania się w portalu PZPN24:

http://tiny.pl/g2715

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek piłki nożnej prowadzonych przez Podokręg Piłki Nożnej w Skoczowie na  sezon  2018 - 2019 r. w rundzie jesiennej ekwiwalenty za sędziowanie meczów Kluby wypłacają sędziom w gotówce po zakończonych zawodach na podstawie przedstawionych im rachunków.

 
Każdy sędzia jadąc na jakiekolwiek zawody musi posiadać przy sobie czysty druk rachunku do wypisania lub wypisany rachunek w formie elektronicznej - bardziej polecany. 

Każdy sędzia powinien prowadzić sobie dla własnej wygody rejestr wypisanych rachunków w danym roku kalendarzowym, gdyż na każdym rachunku musi być obowiązkowo wpisany kolejny numer rachunku danego sędziego.

Po zakończonych zawodach każdy sędzia wypisuje lub przekazuje (w domu wypisany i wydrukowany rachunek) zgodnie z tabelą ekwiwalentów ( która znajduje się w załączniku)  rachunek przedstawicielowi Klubu gospodarzy        i odbiera gotówkę. 

Dopuszcza się na żądanie Klubu aby zostawić rachunek w Klubie, który zobowiązuje się do "przelania" należnej kwoty na osobisty rachunek sędziego w terminie do najbliższego piątku. Można (ale nie obowiązkowo) na kopii rachunku żądać potwierdzenia odbioru rachunku (najlepiej pieczątka Klubu).

W takim przypadku na rachunku musi być obowiązkowo wpisany w stosownej rubryce numer rachunku bankowego danego sędziego.

W przypadku gdyby do piątku pieniądze nie były na rachunku sędziego proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie obsadowego Kol. Adama Śliża lub kol. Józefa Mazura co spowoduje wycofanie obsady sędziów do zalegającego z przelewem pieniędzy Klubu na mecze w kolejny weekend oraz podjęcie działań do wyegzekwowania należnych pieniędzy.

Rozliczanie meczów prowadzonych przez inne Związku np. Śl.ZPN, BOZPN lub inne Podokręgi odbywać się będzie zgodnie z regulacjami znajdującymi się w regulaminach poszczególnych rozgrywek.

 

 

Sędziowie prowadzący zawody nie są już zobowiązani do przesyłania sprawozdań na Podokręg w wersji papierowej. Mają jednak obowiązek przechowywać je przez okres 6 miesięcy po zawodach. 

 

 

 

 

 

 

NOWE  PRZEPISY  GRY  W  PIŁKĘ NOŻNĄ

 

 

 

Regulaminy rozgrywek na sezon 2018/19

 

 

Uchwała Nr 39/18/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Ramowy

Załącznik nr 1 (rozgrywki młodzieżowe - wytyczne)

Załącznik nr 2 (awanse i spadki)

Regulamin Pucharu Polski na sezon 2018/2019

Regulamin Bielskiej Ligi Okręgowej

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Śląskiego Związku Piłki Nożnej w związku z nowymi sprawozdaniami

 

W extranecie w sprawozdaniach sędziowie mają do wypełnienia pozycję "Obsługa medyczna". W prawie 90% przypadkach jest ona pomijana i po zapisie sprawozdania ostatecznie pojawia się "brak opieki medycznej" (jak w załączeniu), mimo że w sprawozdaniu był wpisany lekarz czy inna uprawniona osoba. Dotyczy to wszystkich rozgrywek Śląskiego ZPN, niezależnie czy to IV liga seniorów czy II liga młodzików.

Za brak opieki medycznej na meczu Wydział Dyscypliny Śląskiego ZPN karze kluby finansowo zgodnie z Uchwałą Zarządu Śląskiego ZPN. Zapis "brak opieki medycznej", choć faktycznie tak nie było, powoduje wszczęcie przez organ dyscyplinarny postępowania.
Proszę o przekazanie sędziom informacji o wpisywaniu opieki medycznej, jeśli takowa na meczu była. Z góry dziękuję.

W nowych sprawozdaniach zdarzają się błędy różnej maści. Najlepiej podsyłać zrzuty ekranu bezpośrednio do centrali: slawomir.pienkosz@pzpn.pl.

 

 

 

Najważniejsze zmiany w Regulaminie Ramowym:

– w zawodach seniorów – IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, B i C – drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian;

– w zawodach Klasy Okręgowej i Klasy A wykreślono zapis o obowiązku gry w ciągu całego meczu zawodników młodzieżowych (od 1 lipca w drużynach Klasy Okręgowej i Klasy A może grać 11 seniorów w podstawowym składzie, a 7 seniorów przebywać na rezerwie);

– Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
1) dokumenty zezwalające na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku;
2) protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet lub na druku papierowym podpisane przez kapitanów i kierowników drużyn; protokoły muszą zawierać oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, podpisane przez kierowników lub trenerów drużyn.

 

Wyjaśnienia dotyczące Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę nożną...


Wymiany zawodników
§ 39 ust. 8 pkt1
8. Drużyny biorące udział w rozgrywkach są uprawnione do wymiany:
1) w zawodach seniorów - siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian.
 

INTERPRETACJA - WYMIANY ZAWODNIKÓW W SENIORACH

 

Wymiany zawodników

 

§ 39 ust. 8 pkt1
8. Drużyny biorące udział w rozgrywkach są uprawnione do wymiany:
1) w zawodach seniorów - siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian.

Interpretacja:

W ciągu całego meczu można dokonać siedmiu wymian zawodników, z zastrzeżeniem że w drugiej połowie można dokonać czterech wymian. Linią graniczną jest gwizdek sędziego rozpoczynający drugą połowę. Oznacza to, że jeśli w pierwszej połowie i przerwie dokonano siedmiu wymian, to w drugiej połowie nie można dokonać żadnej wymiany. Sześć wymian w pierwszej połowie i w przerwie umożliwia dokonanie jednej wymiany w drugiej połowie; pięć wymian w pierwszej połowie i przerwie umożliwia dwie wymiany w drugiej połowie; cztery wymiany w pierwszej połowie i przerwie pozwalają na trzy wymiany w drugiej połowie;  trzy wymiany w pierwszej połowie i przerwie pozwalają na cztery wymiany w drugiej połowie. Należy zwrócić uwagę, że dokonanie dwóch lub jednej wymiany zawodników w pierwszej połowie i przerwie nie niesie za sobą możliwości wykonania większej liczby wymian w drugiej połowie niż cztery. W przypadku niedokonania wymiany, dokonania jednej wymiany lub dokonania dwóch wymian w pierwszej połowie i przerwie, w drugiej połowie można dokonać zgodnie z regulaminem i tak tylko czterech wymian - wtedy liczba wymian w meczu wyniesie odpowiednio cztery, pięć i sześć.

 

 

Informacja

W przypadku usunięcia z ławki trenera lub innej osoby funkcyjnej opis
tego zdarzenia w sprawozdaniu wypełnianym w portalu PZPN
należy wypełnić w zakładce inne zdarzenia.

 

 

 

Interpretacja przepisów

Przewinienia poza polem gry  (w czasie gry) rzut wolny bezpośredni z linii ograniczająej pole gry (lub rzut karny) stosuje się za przewinienie zawodnika wobec sędziego przeciwnika, rezerwowego, wymienionego, wykluczonego, osoby funkcyjnej poza polem gry bez przewinienia rezerwowego, wymienionego, wykluczonego, osoby funkcyjnej wobec przeciwnika lub sędziego poza polem gry ("popełnienie przewinienia = wpływa na..."). Tego przepisu nie stosuje się wzgledem przewinień, przy których "zaangażowany" nie jest któryś z 22 zawodników - czyli np. względem przewinień "rezerwopwy kontra rezerwowy lub trener kontra trener.

 

 Wyciąg z regulaminu

Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu zawodów w celu odnotowania w sprawozdaniu numeru licencji. Niedopuszczalne jest wpisywanie do sprawozdania trenera posiadającego licencję, a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce dla zawodników rezerwowych podczas tego meczu.  Dopuszczalny jest brak trenera na zawodach w przypadkach losowych (np. choroba). Nieobecność trenera podczas meczu sędzia ma obowiązek odnotować w sprawozdaniu zawodów

 

 

Sędziowie główni jak i asysencji prowadzący zawody na szczeblu ŚZPN oprócz konieczności zgłaszania urlopowań drogą mailową zobowiazani są do zaznaczania urlopów w systemie Extranet.

 

 

 

 

 

 

 

 


  
 Interpretacja przepisów
 

W Art 5 Laws of the Game 2017/2018 znajduje się następujący zapis:

“The referee may not change a decision on realising that it is incorrect or on the advice of another match official if play has restarted or the referee has signalled the end of the first or second half (including extra time) and left the field of play or terminated the match”

W Przepisach Gry 2017/2018  zapis ten został przetłumaczony w następujący sposób (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego)

„Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię  innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody.

Dlatego też informuję, że tłumaczenie „or terminated the match” na “ lub zakończył zawody”  jest niewłaściwe.

Prawidłowe tłumaczenie „or terminated the match” to „lub zakończy zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.”

Tym samym prawidłowe brzmienie tego zapisu  (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego) jest następujące:

„Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię  innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.”

 

Jest to bardzo ważne ponieważ nasza dotychczasowa wiedza jest taka, że jeżeli sędzia zakończy zawody gwizdkiem to nie może już skorygować swojej błędnej decyzji, również wtedy gdy używany jest system VAR.

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

Okólnik nr 11 Przepisy Gry 2017/18

 Najważniejsze zmiany w Regulaminie Ramowym na sezon 2017/18:


- w zawodach seniorów - IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, B i C - drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian;

- w zawodach Klasy Okręgowej i Klasy A wykreślono zapis o obowiązku gry w ciągu całego meczu zawodników młodzieżowych (od 1 lipca w drużynach Klasy Okręgowej i Klasy A może grać 11 seniorów w podstawowym składzie, a 7 seniorów przebywać na rezerwie);

- sędzia zawodów przed meczem nie musi już otrzymywać do wglądu kart zdrowia; obecnie protokół z zawodów będzie zawierał oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, które podpisze kapitan i kierownik lub trener drużyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 OKÓLNIK NR 7 IFAB

 


 

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 14.10.2016 r. następuje zmiana siedziby BOZPN

oraz Podokręgu Bielsko-Biała.

Nowy adres również do korespondencji jest następujący:

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej

ul. Widok 12

43-300 Bielsko-Biała 

 

 


 

 

 

 

Sędziowie główni zobowiązani są do przesyłania
do 15 minut po zakończeniu zawodów
wyniku spotkania na nr otrzymany z sytemu extranet (500505505)
w formacie nr meczu (otrzymany w sms)#wynik gospodarzy:wynik gości#wynik gospodarzy do przerwy:wynik gości do przewy). 

 

W przypadku zawodów przerwanych

lub nie rozegranych należy
przesyłać sms w poniższy spsób:

numer_meczu#p - mecz przerwany

numer_meczu#n - mecz nie odbył się

 

Zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną sędzia prowadzący zawody zobowiązany jest znać regulamin prowadzonych zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich / 28.04.2016

Nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich

 

Po uzyskaniu interpretacji Izby Skarbowej i Sądu Okręgowego Śląski Związek Piłki Nożnej, począwszy od najbliższej kolejki, tj. 30.04.2016/1.05.2016, wprowadza następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich:

- kwoty do 200,00 złotych należy rozliczać bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu,

- kwoty powyżej 200,00 złotych należy rozliczać z uwzględnieniem 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu.


rezerwowych przed zawodami. Tylko osoby funkcyjne wpis 

Zobowiązuje się wszystkich sędziów do poinformowania i przeczytania kierownikom drużyn o zmianach i karach umieszczonych w sprawozdaniu zawodów.

  

Sędziowie zobowiązani  są do sprawdzania przed meczem stref technicznych (ich wyznaczenia), wyegzekwowania ich wyznaczenia w przypadku braku oraz kontroli stref technicznych i osób w nich zasiadających w czasie zawodów. Wszelkie niedociągnięcia organizatora zawodów w tym zakresie winny zostać opisane w sprawozdaniu.

 

 

 

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej przypomine, że wszystkie zawody prowadzone przez sędziego nie mogą odbywać się bez otrzymania przed rozpoczęciem meczu sprawozdania z zawodów - dotyczy to zawodów mistrzowskich, towarzyskich czy sparingowych.

Po zakończonych zawodach obowiązkowo ma być pieczątka klubowa  z podpisem osoby funkcyjnej w klubie na delegacjach sędziów, obserwatorów i delegatów.

 

 

 

INFORMACJE

Jeżeli w trakcie trwania meczu, dotyczy to także czasu przed i po zawodach wystąpią incydenty wśród kibiców na terenie obiektu, tzn. bójki, petardy hukowe, race świetlne, niedozwolone hasła itp. niedozwolone zachowania, to w tym przypadku każdy sędzia
prowadzący zawody ma bezwzględny obowiazek opisać taki fakt

w sprawozdaniu (w systemie ekstranet oraz w wersji papierowej), a jeżeli jest obserwator to ma on obowiązek wypełnić skrócony raport delegata. Zarówno sędzia jak i obserwator mają obowiązek niezwłocznie przesłać wypełnione dokumenty do prowadzacego dane rozgrywki Okręgu BOZPN.

 

 

Przypominamy, że w przypadku gdy zawody się nie odbędą sędzia wypełnia rachunek na 50% ekwiwalentu.

Zgodnie z komunikatem Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26.02.2013 nr 15/27/2013 w przypadku prowadzenia dwumeczu (mecz trampkarzy i mecz juniorów) sędzia odejmuje z ewkiwalentu drugiego meczu 20 zł.

 

 

INFORMACJA

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku-Białej informuje wszystkich sędziów prowadzących zawody na szczeblu Okręgu, że bezwzględny termin składania do Księgowości BOZPN miesięcznych rachunków za obsługę sędziowską ustalony został do 5 dni po zakończeniu miesiąca. Wyjątek stanowią miesiące: czerwiec i listopad, kiedy to rachunki należy ostatecznie przedłożyć do końca miesiąca.

Zmiana ta został podyktowana faktem, iż kluby otrzymują dotacje, tylko i wyłącznie na podstawie wystawionych przez BOZPN rachunków może w terminie rozliczyć się z urzędem gminy. Wystawiona przez sędziego  DELEGACJA  nie stanowi dowodu księgowego, w oparciu o który może klub się rozliczać.

Niedostosowanie się do powyższego, skutkować będzie wstrzymaniem się z wypłatą należności sędziemu.

ods


95-lecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej


 


 

Szkolenie Plenarne
Kolegium Sędziów w Żywcu 28-09-2015.
Prowadził Prezes Michał Listkiewicz.
DEKLARACJA  KFP