www.kszywiec.pl


Zarząd Kolegium Sędziów
Podokręgu Żywiec


Dawid Bukowczan
- Przewodniczący K.S. Żywiec
Sebastian Szczotka
- V-ce Przewodniczący
- Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
Jan Międzybrodzki
- V-ce Przewodniczący
- Skarbnik

Wacław Bąk

-Sekretarz

Mariusz Woleń
- Referent ds. obsady 

Urlopowania: obsadazywiec@op.pl 

503-199-901

 

 

Komisja szkoleniowa

Sebastian Szczotka - przewodniczący

Patrycja Kamińska - v-ce przewodnicząca

Członkowie komisji szkoleniowej:

Wacław Bąk

Szymon Duda
Tomasz Dudka
Mariusz Woleń

 

 


 

Zasady zgłaszania urlopowań

W związku z nową rundą rozgrywek piłkarskich przypominamy zasady zgłaszania urlopowań:

 

sędziowie główni klasy okręgowej zgłaszają urlopowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem zarówno obsadowemu BOZPN jak i obsadowemu KS Żywiec (urlopowania w formie mailowej lub sms);

 

sędziowie asystenci klasy okręgowej i klas wyższych zgłaszają urlopowania obsadowemu KS Żywiec oraz swoim sędziom głównym. Od tej rundy sędziowie główni sami wyznaczają asystentów na swoje zawody. Zgłoszenie urlopowania koledze, z którym prowadzi zawody wyższej klasy rozgrywkowej ułatwi  wszystkim pracę;

 

sędziowie, którzy sędziują tylko zawody na szczeblu podokręgu zgłaszają urlopowania najpóźniej w poniedziałek przed kolejką weekendową do obsadowego KS Żywiec.

 

Powyższe zasady nie dotyczą sytuacji nagłych: kontuzja, choroba, zmiana godzin pracy itp. Do sytuacji nagłych nie zalicza się: komunia, wesele, chrzciny, urodziny kolegi, imieniny brata itp. W przypadku zgłaszania urlopowań po ww terminie w stosunku do zgłaszających będą podejmowane konsekwencje dyscyplinarne.

 

Zgodnie z zarządzeniem Śląskiego Związku Piłki Nożnej Sędziowie delegowani na zawody od klasy okręgowej wzwyż, zarówno sędziowie główni jak i asystenci zobowiażani są do akceptowania obsady w programie Extranet najpóźniej w środę do godz. 9.00 pod groźbą zmiany w obsadzie.

 

 ZEBRANIE  KADRY

W dniu 26.05.2017 (piątek) 
odbędzie się egzamin KADRY o godz. 18.00

na obiekcie Metalu Węgierska Górka

 

 

 ZMIANA

 Obsada nr 14.4 na 27.05-02.06.2017

 

ZMIANA 

                OBSADA nr 13.5 na 20-26.05.2017                 

 

 

 ZMIANA

OBSADA NR 12.11 NA 12.05-19.05.2017

 

 ZMIANY

 

OBSADA NR 11.9 na 6-11.05.2017

 

 

 

ZMIANY 

Obsada nr 10.4 na 2-5.05.2017

  

 ZMI.ANY

Obsada nr 9.9 na 26.04-02.05.2017

 

Ze względu na złe warunki atmosferyczne zawody IV ligi, klasy okręgowej ŚZPN i wsystkich rozgrywek Podokręgu Żywiec w dniach 29-30.04 zostały owołane.

 

Obsada na 3.05.2017 ukaże się w poniedziałek 01.05.2017 po południu

 

 

 

 

OBSADA uzupełniona na 22-23.04.2017

Zawody na Podokręgu Żywiec zaplanowane

na 22-23.04.2017 zostały odwołane

Obsada na zawody młodzieżowe rozgrywane w dniach 25-27.04.2017 zostanie ogłoszona w późniejszym terminie w związku ze zmianą terminarzy.

 

 

 

 

ZMIANA

 OBSADA NR 7.7 na 13-20.04.2017

 

 

ZMIANA

OBSADA NR 6.4 na 7-9.04.2017

 

 

 

 

 ZMIANA

 Obsada nr 5.2 na 1-2.04.2017

 

 ZMIANA

OBSADA nr 4.2 na 23-26.03.2017 

Osoby zalegające z opłatą składek proszeni są o pilny kontakt z kol. Janem Międzybrodzkim w celu uregulowania zaległości.

W przypadku ich nieuregulowania będą wstrzymani w obsadzie.

 

 

 

 

 

 

Obsada nr 3 na 18-19.03.2017

 

OBSADA nr 2  na 11.03-15.03.2017 UZUPEŁNIENIE

 

 

OBSADA NA PP

 

TERMINY  ZEBRAŃ  PLENARNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 OKÓLNIK NR 7 IFAB

 

 CZASOPISMO SĘDZIA NR 1/2017

 

 

 

 

 

 

W związku z utworzeniem nowej strony Kolegium Sędziów w Żywcu mieszczącej się pod adresem:

 

www.kszywiec.pl zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres mailowy:

 

obsadazywiec@op.pl zdjęć z meczy w celu umieszczenia ich na nowej stronie w galerii.

W przypadku uwag/propozycji odnośnie nowej strony prosimy o przesyłanie ich na ww podany adres mailowy.

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 14.10.2016 r. następuje zmiana siedziby BOZPN

oraz Podokręgu Bielsko-Biała.

Nowy adres również do korespondencji jest następujący:

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej

ul. Widok 12

43-300 Bielsko-Biała 

 

 

Wyniki pierwszej kadry na sezon 2016/17

wynik

 

 

Wyniki drugiej Kadry na sezon 2016/17

WYNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 13.10.2016 ukazał się załącznik do regulaminu rozgrywek

w piłce nożnej Podokręgu Żywiec.
Dostępny jest poniżej oraz w zakładce Rozgrywki 2016/17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meczeli ligi młodzików i orlików mogą ulec zmianie, proszę o obserwowanie zmian na stronie.

 

 

W przypadku rozbieżności między  obsadą na stronie a obsadą w extranecie sedziowie zobowiazani są do kontaktu z obsadowym

 

Przypominam o obowiązku zgłaszania urlopowań najpóźniej
do wtorku na dany weekend.

 

 

 

 

Mecze ligi juniorów i trampkarzy podokręgu nie są obsadzone w extranecie.
Obowiązuje sprawozdanie w wersji papierowej, które należy dostarczyć lub wysłać w formie papierowej

 

w termine 48h po zakończeniu zawodów.

 

Sędziowie główni zobowiązani są do przesyłania
do 15 minut po zakończeniu zawodów
wyniku spotkania na nr otrzymany z sytemu extranet (500505505)
w formacie nr meczu (otrzymany w sms)#wynik gospodarzy:wynik gości#wynik gospodarzy do przerwy:wynik gości do przewy). 

 

W przypadku zawodów przerwanych

lub nie rozegranych należy
przesyłać sms w poniższy spsób:

numer_meczu#p - mecz przerwany

numer_meczu#n - mecz nie odbył się

 

Zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną sędzia prowadzący zawody zobowiązany jest znać regulamin prowadzonych zawodów.

 

Regulaminy rozgrywek:

Regulamin rozgrywek o Puchar Polski 

 

 Ramowy regulamin rozgrywek znajduje się na stronie:

http://www.slzpn.katowice.pl/index.php?mod=regulaminy

 

Regulamin rozgrywek klasy okręgowej

 

 

 Regulamin rozgrywek II ligi woj. A1 junior

 

 

 

Regulamin III ligi wojewódzkiej B1 juniorów młodszych

 

 

 

Regulamin III ligi wojewódzkiej C1 trampkarzy

 

 

Regulamin rozgrywek prowadzonych przez Podokręg Skoczów

Uzupełnienie regulaminu rozgrywek Podokręgu Skoczów ws. rozgrywek młodziezowych

 

UNIFIKACJA PRZEPISÓW GRY PIŁKI NOŻNEJ
 ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH

PLIK UNIFIKACJI

 

 

Załącznik do Regulaminu rozgrywek w piłce nożnej Podokręgu Żywiec

 

 

NOWE PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

Od 01.07.2016 obowiązuje nowe przepisy gry w Piłkę Nożną. Proszę o zapoznanie się ze zmianami. Poniżej pliki z przepisami.

 

 

 

 Ostateczna wersja przepisów gry w piłkę nożną

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich / 28.04.2016

Nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich

 

Po uzyskaniu interpretacji Izby Skarbowej i Sądu Okręgowego Śląski Związek Piłki Nożnej, począwszy od najbliższej kolejki, tj. 30.04.2016/1.05.2016, wprowadza następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich:

- kwoty do 200,00 złotych należy rozliczać bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu,

- kwoty powyżej 200,00 złotych należy rozliczać z uwzględnieniem 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu.

Do czasu uzyskania druków delegacji według nowego wzoru, rozliczeń należy dokonywać na dotychczasowych drukach według podanych powyżej zasad.

Uchwała Zarządu Śląskiego ZPN Nr 405/36/16 z dnia 19.04.2016 r.

Rachunki do BOZPN za V 2016 do 200 zł (łączny rachunek za miesiąc) rozliczane są z uwzględnieniem kosztów uzyskania (tak jak do tej pory).

Rachunki do BOZPN poniżej łącznej kwoty 200 zł rozliczane są bez uwzględnienia kosztów uzyskania.

 

 

 

Informacja z Podokręgu Skoczów

Wydział  Gier  i  Dyscypliny  Podokręgu  Piłki  Nożnej  w  Skoczowie  zwraca  się  do  wszystkich  sędziów  głównych  prowadzących  mecze  mistrzowskie  w  miesiącu  czerwcu  16 r.  o  przesyłanie  na  bieżąco  sprawozdań  (papierowych)  z  tych  meczy,  po  każdej  kolejce  (najpóźniej  do  wtorku).  Sprawozdania  można  wrzucić  do  skrzynek  znajdujących  się  w  Skoczowie  w  pawilonie  SOSiR  (stadion  "Beskidu")  i  na  basenie  "Delfin"  lub  listownie  (wskazane  listem  priorytetowym).  Podyktowane  to  jest  dokonaniem  weryfikacji  końcowej  na  podstawie  extranetu  i  sprawozdań.  Ostateczny  termin  dostarczenia  sprawozdania  ustala  się  na  dzień  21.06.16 r.

Zenon  Wawrzyczek

 

 

 

 

 

 

Przypomina się sędziom o kontroli ławek rezerwowych przed zawodami. Tylko osoby funkcyjne wpisane do załącznika(oprócz zawodników rezerwowych) mogą znajdować się w strefach technicznych

 

Mecze III ligi juniorów i IV ligi trampkarzy
w tej kolejce nie są obsądzane w extranecie.
Obowiązuje sprawozdanie w wersji papierowej, która należy dostarczyć do Podokręgu Żywiec w terminie do 48h po zawodach.

 

W przypadku rozbieżności w dacie/godzinie zawodów
między extranetem a umieszczoną obsadą proszę o kontakt.

W przypadku braku obsady w extranecie lub braku sms do godz. 20.00
dzień przed meczem proszę o kontakt.

 

Zobowiązuje się wszystkich sędziów do poinformowania i przeczytania kierownikom drużyn o zmianach i karach umieszczonych w sprawozdaniu zawodów.

  

Sędziowie zobowiązani  są do sprawdzania przed meczem stref technicznych (ich wyznaczenia), wyegzekwowania ich wyznaczenia w przypadku braku oraz kontroli stref technicznych i osób w nich zasiadających w czasie zawodów. Wszelkie niedociągnięcia organizatora zawodów w tym zakresie winny zostać opisane w sprawozdaniu.

 

 

 

Zmiana w Regulaminie Ramowym / 20.04.2016

 

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 19.04.2016 r. podjął Uchwałę Nr 404/35/16 w sprawie wykreślenia w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Śl. ZPN zapisu dotyczącego przerwy 48-godzinnej między zawodami dla zawodników biorących udział w rozgrywkach od Trampkarzy do Orlika Młodszego w różnych drużynach swojego klubu.

-
 Uchwała Nr 404/35/16

-Regulamin Ramowy rozgrywek w piłce nożnej


Wykreślony zapis z Regulaminu Ramowego:
Zawodnik w kategorii Trampkarz, Trampkarz Młodszy, Młodzik, Młodzik Młodszy, Orlik i Orlik Młodszy może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu pod warunkiem, że przerwa pomiędzy zawodami - od zakończenia pierwszych zawodów do rozpoczęcia drugich zawodów - wyniesie minimum 48 godzin (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza).

 

 

 

 

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej przypomine, że wszystkie zawody prowadzone przez sędziego nie mogą odbywać się bez otrzymania przed rozpoczęciem meczu sprawozdania z zawodów - dotyczy to zawodów mistrzowskich, towarzyskich czy sparingowych.

Po zakończonych zawodach obowiązkowo ma być pieczątka klubowa  z podpisem osoby funkcyjnej w klubie na delegacjach sędziów, obserwatorów i delegatów.

 

 

 

INFORMACJA

 

 Uchwała Zarządu Śląskiego ZPN w sprawie interpretacji 
okresu ważności badań lekarskich zawodników

../uploaded/Uchwala_waznosc_badan_lekarskich.jpg

 

 

 

INFORMACJE

Jeżeli w trakcie trwania meczu, dotyczy to także czasu przed i po zawodach wystąpią incydenty wśród kibiców na terenie obiektu, tzn. bójki, petardy hukowe, race świetlne, niedozwolone hasła itp. niedozwolone zachowania, to w tym przypadku każdy sędzia
prowadzący zawody ma bezwzględny obowiazek opisać taki fakt

w sprawozdaniu (w systemie ekstranet oraz w wersji papierowej), a jeżeli jest obserwator to ma on obowiązek wypełnić skrócony raport delegata. Zarówno sędzia jak i obserwator mają obowiązek niezwłocznie przesłać wypełnione dokumenty do prowadzacego dane rozgrywki Okręgu BOZPN.

 

 

Przypominamy, że w przypadku gdy zawody się nie odbędą sędzia wypełnia rachunek na 50% ekwiwalentu.

Zgodnie z komunikatem Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26.02.2013 nr 15/27/2013 w przypadku prowadzenia dwumeczu (mecz trampkarzy i mecz juniorów) sędzia odejmuje z ewkiwalentu drugiego meczu 20 zł.

 

 

INFORMACJA

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku-Białej informuje wszystkich sędziów prowadzących zawody na szczeblu Okręgu i Podokręgów: Bielsko-Biała, Skoczowa i Żywca, że bezwzględny termin składania do Księgowości BOZPN miesięcznych rachunków za obsługę sędziowską ustalony został do 5 dni po zakończeniu miesiąca. Wyjątek stanowią miesiące: czerwiec i listopad, kiedy to rachunki należy ostatecznie przedłożyć do końca miesiąca.

Zmiana ta został podyktowana faktem, iż kluby otrzymują dotacje, tylko i wyłącznie na podstawie wystawionych przez BOZPN rachunków może w terminie rozliczyć się z urzędem gminy. Wystawiona przez sędziego  DELEGACJA  nie stanowi dowodu księgowego, w oparciu o który może klub się rozliczać.

Niedostosowanie się do powyższego, skutkować będzie wstrzymaniem się z wypłatą należności sędziemu.

ods


95-lecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej


 


 

Szkolenie Plenarne
Kolegium Sędziów w Żywcu 28-09-2015.
Prowadził Prezes Michał Listkiewicz.
DEKLARACJA  KFP

 


 

 

 


 

SPRAWY FINANSOWE

NOWE  STAWKI  ZA  PROWADZENIE  ZAWODÓW

 

Uchwała  

 

Tabela ekwiwalentów sędziowskich


Rachunek sędziowski BOZPN jesień 2013