Strona internetowa Kolegium Sędziów Podokręgu Bielsko-Biała


www.ksbielsko.pl

 

Zapraszamy!

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Bielsko-Biała


 

Kowalewski Leszek - Przewodniczący

Kiełbasa Henryk - Zastępca przewodniczącego, Referent ds. finansów

Brzózka Wiesław - Sekretarz, Referent ds. ewidencji

Wnuk Henryk - Referent ds. obsady, przedstawiciel na Wydział Gier i Dyscypliny

Koziarski Krzysztof - Referent ds. obsady

Kowalewski Sławomir - Przewodniczący Komisji Szkoleniowej

Szypuła Piotr - Referent ds. szkolenia, Kadra Podokręgu

Magiera Henryk - Referent ds. obserwacji sędziowskich

Fijak Bronisław - Członek Zarządu Honorowy

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

NOWOŚĆ!

 

Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręgu Bielsko-Biała organizuje kurs dla kandydatek oraz kandydatów

na sędziego piłki nożnej.

Zgłoszenia należy składać do 12 stycznia 2020r. na adres e-mail: ksbielsko-biala@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu.
Wymagania: 
- ukończone 16 lat,
- średnie wykształcenie /lub w trakcie nauki/,
- dobry stan zdrowia,

- niekaralność,
- sprawność fizyczna oraz sportowa sylwetka.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 

Przewodniczący KS - 602467503 

Referent ds. szkolenia Piotr Szypuła - 664266077

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

INFORMACJA !

 

Jeżeli w trakcie trwania meczu, dotyczy to także czasu przed i po zawodach wystąpia incydenty wśród kibiców na terenie obiektu, tzn. bójki, petardy hukowe, race świetlne, niedozwolone hasła itp. niedozwolone zachowania, to w tym przypadku każdy sędzia prowadzący zawody ma bezwzględny obowiazek opisać taki fakt w sprawozdaniu w systemie ekstranet oraz w wersji papierowej, a jeżeli jest obserwator to wypełniś skrócony raport delegata i wszyscy niezwłocznie przesłać wypełnione dokumenty do prowadzacego dane rozgrywki Okręgu BOZPN.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej przypomina, że wszystkie zawody prowadzone przez sędziego nie mogą odbywać się bez otrzymania sprawozdania przed rozpoczęciem meczu - dotyczy to zawodów mistrzowskich, towarzyskich czy sparingowych.

Po zakończonych zawodach na delegacjach sędziów, obserwatorów czy delegatów obowiązkowo musi znaleźć się pieczątka klubowa wraz z podpisem osoby funkcyjnej.