INFORMACJE...

 

 


HISTORIA

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Bielsko-Biała 
Po podziale administracyjnym kraju w 1975r i utworzeniu województwa Bielsko - Biała, z inicjatywy działaczy Podokręgu Bielsko- Biała w maju 1976r zorganizowano zebranie założycielskie Okręgowego Związku Piłki Nożnej, na którym funkcje prezesa powierzono Józefowi Ciszewskiemu działaczowi BKS Stal Bielsko-Biała, a w skład Zarządu weszli:Zbigniew Marek, Brunon Piotrowicz, Stefan Płaczke, Artur Humenny, Adam Handzlik, Edward Herzberg, Eryk Klisz, Czesław Kubik, Andrzej Kucharczyk, Emanuel Mikołajczyk, Jerzy Otłowski i Stanisław Flisek- sekretarz. Okręgowy Związek prowadził rozgrywki Klasy okregowej i klasy A seniorów oraz rozgrywki młodzieżowe obejmujące drużyny z powiatów: Bielsko-Biała, Cieszyn, Oświęcim, Wadowice i Żywiec.

W latach 1978-1979r na skutek rezygnacji, czy też z innych przyczyn w Zarządzie pracowali: Władysław Kwaśniewski, Marian Nalepa, Jerzy Gluza i Jerzy Kalafaticz.W 1978 prezes Józef Ciszewski zostaje wybrany do Zarządu PZPN i w tymże roku OZPN Bielsku-Białej zostaje powierzona organizacja turnieju finałowego Mistrzostw Europymłodzieży U-18. Organizacja tego finału została wysoko oceniona przez władze UEFA,przechodząc dohistorii OZPN w Bielsku- Białej.

Na początku grudnia1981r. Okręgowy Związek Piłki Nożnej zarejestrowany został w Sądzie Rejestrowym w Bielsku-Białej przyjmując nazwę: Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Do pracy w Zarządzie dołączono miedzy innymi Tadeusza Pękałę, Romana Liszkę, Antoniego Mertę, Stanisława Szopę i Włodzimierza Drobę, a w latach następnych Jana Leśniewskiego, Stanisława Dudę, Mariana Kozynackiego, Jana Serwina, Andrzeja Sadloka, Kazimierza Baścika, Aleksandra Cimera, Ernesta Gawlika, Józefa Cieślara, Czesława Biskupa, Adama Gardasia, Eugeniusza Baścika i Czesława Pszczółkę.

W 1999r. Bielsko-Biała utraciło status województwa i od BOZPN odłączone zostały kluby z powiatów Oświęcim i Wadowice. W BOZPN pozostały kluby z powiatów Bielsko-Biała, Cieszyn i Żywiec. Nastąpiła reorganizacja i BOZPN powierzył prowadzenie rozgrywek klasy A seniorów Podokręgom w Bielsku-Białej, Skoczowie i Żywcu.Do 2004r funkcje prezesa pełnił nieprzerwanie Józef Ciszewski, który na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym złożył rezygnacje, a prezesem BOZPN z rekomendacji  ustępującego prezesa został wybrany Czesław Biskup i po reelekcji w 2008r pełni funkcje prezesa .

BOZPN zrzesza obecnie 106 klubów, których drużyny seniorów liczą  ponad 2400 zawodników oraz drużyny młodzieżowe - 3600 zawodników, uprawnionych do gry, występujących w rozgrywkach I ligi, I i II ligi kobiet, III ligi, IV ligi, klasy okręgowej i klas A, B, C seniorów oraz ligach młodzieżowych. 

 

STATUT BOZPN