AKTUALNOŚCI

 

 

06-10-2015
Kurs Spikerów

 

 

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że po raz kolejny organizuje Ogólnopolski  Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy,  I, II, III ligi i klas niższych.

 

 
Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą przez doświadczonych komentatorów radiowych i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl.ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na stadionach.
 
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa Polskiego Związku Piłki Nożnej upoważniającym do wykonywania funkcji  spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej.  
 
Koszt kursu  wynosi 600 zł. od osoby (bez noclegów i wyżywienia).
Przewidziany termin kursu  10 - 11 -12   grudnia  2015 r
 
Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia  w Hotelu  Diament Stadion Śląski, tel. 504 260 154. 
 
Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie zgłoszenia uczestników do udziału w kursie, faxem 32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl  lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane oraz numer NIP instytucji, dla której ta faktura ma być wystawiona. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie. 
 
Wpłaty należy dokonać na konto:  
Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 Katowice
PKO BP I O/Katowice  Nr  konta  36 1020 2313 0000 3302 0169 4850 
 
Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
Bliższych informacji udziela Przewodniczący Wydziału  ds. Bezpieczeństwa  na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN p. Krzysztof Smulski telefon 502-737-882.