AKTUALNOŚCI

 

 

13-02-2015
PROGRAM KURSU SZKOLENIOWO – UNIFIKACYJNEGO SĘDZIÓW KS BOZPN

PROGRAM KURSU SZKOLENIOWO – UNIFIKACYJNEGO SĘDZIÓW KS BOZPN
Ustroń 14-15 luty 2015 r.


Sobota 14.02.2015 r.
 
9.00 – Przyjazd i zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz” w Ustroniu 
        Jaszowcu, ul. Stroma 2, 43-450 Ustroń
          
9.30 – Otwarcie Kursu - sprawy organizacyjne, powitanie zaproszonych Gości
          Piotr Przybyła - Przewodniczący KS BOZPN
          Daniel Kruczyński - Przewodniczący Komisji Szkoleniowej KS BOZPN
         
           Wystąpienie Prezesa Beskidzkiego Okręgowego ZPN Czesława Biskupa
         
        Zaproszeni Goście:

    Czesław Biskup - Prezes Beskidzkiego Okręgowego ZPN
    Jacek Walczyński - Członek Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN
    Damian Picz- Specjalista PZPN ds. Rozwoju Sędziów
    Mirosław Górecki – V-ce Przewodniczący Prezydium KS Śląskiego ZPN
    Wiesław Grobelny - Członek Prezydium KS Śląskiego ZPN
    Artur Kita - Członek Prezydium KS Śląskiego ZPN
    Andrzej Należnik - Obserwator Szczebla Centralnego
    Tomasz Wajda - Sędzia Szczebla Centralnego
    Piotr Lasyk- Sędzia Szczebla Centralnego
    Andrzej Wcisło - Przewodniczący kontroli Komisji składek KS BOZPN
    Władysław Popczyk- KS Częstochowa

10.00 – Blok tematyczny-„Skuteczne zarządzanie przez sędziego”
          prowadzący: Jacek Walczyński Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN

11.45 – Blok tematyczny- „Poruszanie i ustawianie się sędziego na boisku”
          prowadząca: Patrycja Marek V-ce Przewodnicząca Komisji Szkoleniowa KS BOZPN

13.30 – Obiad

15.00 – Sędziowie
           Trening praktyczny FIFA
           prowadzący: Damian Picz Specjalista PZPN ds. Rozwoju Sędziów
                             
          Obserwatorzy
          Raport Obserwatora
          prowadzący: Andrzej Należnik – Obserwator Szczebla Centralnego

16.45 – Serwis kawowy

17.00 – Warsztaty szkoleniowe - praca w wyznaczonych grupach: sędziowie+ obserwatorzy 
          prowadzący:  Daniel Kruczyński, Dawid Bukowczan - Sędziowie Szczebla Centralnego              
                             
18.45 – Egzamin teoretyczny z Przepisów Gry - Obserwatorzy oraz Sędziowie Kadry i Grupy Zaliczeniowej KS BOZPN 
(test 30 pytań / 30 minut)
prowadzący: Komisja Szkoleniowa KS BOZPN

19.30 – Sędziowskie Asy Beskidów

20.00 – Kolacja

 

 

Niedziela 15.02.2015r.
 

 

 7.30 – Poranny bieg

 8.30 – Śniadanie
        
 9.00 – Przyjazd Sędziów Asystentów KS BOZPN

 9.10 – Rozpoczęcie drugiego dnia Kursu
 
9.15 –  1)Sprawy organizacyjne „Prawidłowe wypełnienie rachunku sędziowskiego”


          2) Blok tematyczny „Współpraca zespołu sędziowskiego”
          prowadzący: Tomasz Wajda - Sędzia Szczebla Centralnego

10.45 – Serwis kawowy

11.00 – Blok tematyczny – „Zagranie piłki ręką”
          prowadzący: Piotr Lasyk - Sędzia Szczebla Centralnego                          

12.30 –  Blok tematyczny – „Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie”
            prowadzący: Damian Picz – Specjalista PZPN ds. rozwoju sędziów

14.00 – Zakończenie kursu, ogłoszenie wyników, obiad

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej KS BOZPN  Daniel Kruczyński


                                           Przewodniczący
Kolegium Sędziów BOZPNPiotr Przybyła
                                                                             
Program kursu do pobrania również w wersji PDF