AKTUALNOŚCI

 

 

01-12-2016
Kurs sędziowski

 

 

Zostań sędzią piłkarskim

 

Kolegium Sędziów Podokręgu  Piłki Nożnej w Skoczowie prowadzi nabór kandydatów na sędziów piłki nożnej.   

 

 

 

 

 

 

Kurs prowadzony  będzie w oparciu o materiały opracowane przez PZPN, UEFA i FIFA. Zajęcia będą miały formę wykładów, prowadzonych przez doświadczonych sędziów naszego Kolegium. Szkolenia odbywać się będą w regularnych,  cotygodniowych  blokach, w godzinach popołudniowo - wieczornych, przyjaznych dla osób pracujących, czy uczących się w terminie styczeń - marzec  2017 roku.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do spróbowania swoich sił  w roli sędziego piłki nożnej!
Sędzią może zostać również czynny zawodnik!
Serdecznie zapraszamy także wszystkie zainteresowane panie!


W zamierzeniach Zarządu, kurs ma na celu kompleksowe omówienie Przepisów Gry w Piłkę Nożną i przygotowanie kandydatów nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do pełnienia trudnej i odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego. Od kandydatów wymagamy zaangażowania, dobrej sprawności fizycznej oraz podstawowej wiedzy na temat przepisów gry w piłkę nożną.
 
Szkolenia  prowadzone będą  w siedzibie Podokręgu w Skoczowie.
 
Kandydaci, którzy pomyślnie ukończą kurs, a także uzyskają pozytywną ocenę z egzaminów pisemnych i kondycyjnych, zostaną członkami Polskiego Kolegium Sędziów oraz nabędą uprawnienia sędziego próbnego, dzięki którym będą mogli sędziować mecze piłkarskie.
 
Wszelkie dodatkowe informacje   dotyczące   warunków   uczestniczenia  w kursie  można   uzyskać   dzwoniąc  pod numer  telefonu:
515 037 212
 
Termin zgłoszeń do 15  grudnia  2016.

Przewodniczący Kolegium Sędziów


Józef MAZUR