BOZPN Sędzia - AKTUALNOŚCI

 

 

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej przypomina, że wszystkie zawody prowadzone przez sędziego nie mogą odbywać się bez otrzymania sprawozdania przed rozpoczęciem meczu - dotyczy to zawodów mistrzowskich, towarzyskich czy sparingowych.
Po zakończonych zawodach na delegacjach sędziów, obserwatorów czy delegatów obowiązkowo musi znaleźć się pieczątka klubowa wraz z podpisem osoby funkcyjnej.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

KOMUNIKAT III / 2014

 

Informujemy, iż dostępna jest najnowsza elektroniczna wersja Przepisów Gry w Piłkę Nożną 2014/2015r.

Przepisy wraz z najnowszymi wytycznymi można pobrać ze strony PZPN:

 

www.pzpn.pl/federacja/sedziowie/aktualnosci/2014-07-01/nowe-dokumenty-przepisow-gry-w-pilke

 


Na stronie PZPN dostępne są również najnowsze materiały szkoleniowe UEFA RAP 2013:2 w języku polskim:

 

www.pzpn.pl/federacja/sedziowie/aktualnosci/2014-07-30/plyta-szkoleniowa-nie-tylko-dla-sedziow

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!
 

SK

 

KOMUNIKAT IV / 2014

 

Wszystkich sędziów prowadzących zawody Klasy Okręgowej /V Liga/ informujemy o obowiązku:

 

1) przesłania do siedziby BOZPN wersji papierowej sprowozdań sędziowskich do końca danego miesiąca.

 

2) przy opisywaniu kar indywidualnych w postaci napomnień (żółta kartka) zastosowania opisu: "faul" lub "niesportowe zachowanie".

 

3) przy opsiywaniu kar indywidualnych w postaci wykluczeń (czerwona kartka) za pozbawienie drużyny przeciwnej relanej szansy na 

     zdobycie bramki zastosowania na końcu opisu sformuowania "akcja ratunkowa".

 

4) dokładnym opisywaniu kar indywidualnych w postaci wykluczeń (czerwona kartka) zarówno w systemie Extranet jak i w wersji

     papierowej.

 

NAJNOWSZY OKÓLNIK Nr 2 dot. Artykułu 11

 

 

Warszawa, 28.07.2015

 

 

 

 

                                                          IFAB – Okólnik nr 2 dotyczący Artykułu 11

 

 

 

 

 IFAB pragnie przedstawić dodatkowe wskazówki i wyjaśnienia dotyczące definicji „przeszkadzania przeciwnikowi”

oraz definicji „parady obronnej” w odniesieniu do spalonego (Przepisy Gry, str. 110).

 

Proszę mieć na względzie, że poniższe wyjaśnienia i wskazówki zastępują wszelkie instrukcje i wskazówki wydane wcześniej odnośnie przedmiotowych zagadnień, a których źródłem nie było IFAB. Jesteśmy przekonani, że te wyjaśnienia zapewnią wysoki poziom spójności w zastosowaniu Artykułu 11.

 

1. Przeszkadzanie przeciwnikowi

 

Wyjaśnienie

 

Poza sytuacjami dotychczas zawartymi w Przepisach Gry, zawodnik przebywający na pozycji spalonej zostanie za to ukarany jeżeli: 

 

·         Ewidentnie próbuje zagrać piłkę, która znajduje się blisko niego i działanie to ma wpływ na przeciwnika,

 

 lub 

 

·         podejmuje ewidentne działanie, które jednoznacznie wpływa na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika.

 

Wskazówki: 

 

„ewidentnie próbuje” – słowa zostały dobrane tak, aby uniknąć sytuacji, w której zawodnik biegnie w kierunku piłki z dużej odległości i zostaje za to ukarany z tytułu spalonego (chyba, że znajdzie się blisko piłki), 

 

„blisko” – określenie to jest ważne, żeby zawodnik nie został ukarany z tytułu spalonego,  jeżeli piłka ewidentnie przelatuje ponad jego głową lub przed nim, 

 

„wpływ” - odnosi się do możliwości (lub zdolności) zagrania piłki przez przeciwnika i obejmuje sytuacje, w których ruch przeciwnika w celu zagrania piłki jest opóźniony, ograniczony lub uniemożliwiony przez zawodnika przebywającego na spalonym.

 

Jednakże sam fakt, że zawodnik przebywa na pozycji spalonej nie zawsze oznacza, że wywiera on wpływ na przeciwnika, np.: 

 

·         jeżeli piłka znajduje się w prawej strefie boiska, a zawodnik przebywający na pozycji spalonej znajduje się w środkowej strefie boiska i przemieszcza się zajmując nową pozycję ofensywną, to nie może on zostać ukarany z tytułu spalonego jeżeli jego działania nie wypływają na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika, 

 

·         gdy zawodnik próbuje zagrać piłkę, podczas gdy zmierza ona w światło bramki, nie wywierając wpływu na przeciwnika,

      lub w sytuacjach, w których żaden z przeciwników nie znajduje się w jego pobliżu – zawodnik taki nie powinien zostać ukarany

      z tytułu spalonego.

 

 

 

 

2. „Parada obronna”

 

Wyjaśnienie

 

Artykuł 11 wskazuje sytuacje, w których zawodnik karany jest z tytułu spalonego za branie udziału w grze, do tych sytuacji należą (str. 110): 

 

·         „osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji” oznacza zagranie piłki przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej: i. po rykoszecie lub odbiciu się piłki od słupka, poprzeczki lub przeciwnika, ii. po rykoszecie, odbiciu się lub zagraniu jej po rozmyślnej paradzie obronnej. Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślna paradą obronną). W odniesieniu do zapisu z powyższego zdania „parada obronna” może zostać wykonana przez każdego zawodnika i nie jest ograniczona wyłącznie do bramkarza. Wobec tego IFAB pragnie wyjaśnić, że: 

 

 

·         „Parada obronna: ma miejsce wtedy, gdy zawodnik zatrzymuje piłkę zmierzającą do bramki, lub bardzo blisko obok bramki

       i czyni to używając jakiejkolwiek części ciała z wyłączeniem rąk (poza bramkarzem we własnym pola karnym).

 

SK

 

 

 

INFORMACJA !

 

 

Jeżeli w trakcie trwania meczu, dotyczy to także czasu przed i po zawodach wystąpia incydenty wśród kibiców na terenie obiektu, tzn. bójki, petardy hukowe, race świetlne, niedozwolone hasła itp. niedozwolone zachowania, to w tym przypadku każdy sędzia prowadzący zawody ma bezwzględny obowiazek opisać taki fakt

w sprawozdaniu w systemie ekstranet oraz w wersji papierowej, a jeżeli jest obserwator to wypełnić skrócony raport delegata i wszyscy niezwłocznie wysłać sporządzone dokumenty do prowadzacego dane rozgrywki Okręgu BOZPN